Opening Hydepark 29_05_2016

Op zondag 29 mei werd het heydepark officieel geopend door het bijna voltallige schepencollege. Zij gingen te werk als echte hoveniers bij het planten van enkele plantjes waarbij ze even later assistentie kregen van districtssecretaris Veronique.
Met uit grote bomen leuke uitgebeitelde zetels, de mooie waterpartij en speelboom is dit een prachtige realisatie van OVAN en het district Hoboken.
Mensen die vroeger in deze straat woonden kwamen kijken uit nostalgie en vonden dat het goed was.
De jeugddienst trakteerde op sap en een ijsje en dat smaakt. Ze beschilderede bloempotjes met de kinderen. Natuurpunt Hoboken timmerde bijenhotels met de kinderen en de nieuwe oxfam winkel verkocht gezonde drankjes en snoeperijen.
Vele mensen kwamen gezellig picknicken, zelfs in de regen.
Josée

René Bolens