Sacrale vertelsels uit de volksmond in het Gravenhof 05_02_2017

Zolang mensen kunnen spreken, hebben ze elkaar verhalen verteld. Vertellen is een oude kunst, maar nog steeds de kunst bij uitstek, die de luisteraar stimuleert om zijn verbeelding te gebruiken. Uiteraard is de mate waarin de verbeelding wordt opgeroepen, afhankelijk van het talent van de verhalenverteller.
Jenne Decleir bewijst in zijn nieuwe solo ' Sacrale vertelsels uit de volksmond' dat hij beschikt over de gave om de verhalen van Dario Fo over te brengen op het publiek.
Hij brengt de dieren en goden tot leven met zijn sterk stemgebruik, rake uitbeeldingen en straffe mimiek.
Hij laat de aanhoorders van de parabels beleven en ervaren en doorkruist de verhalen met live muziek.
Een ludiek stukje theater, dat gelukkig maakt en ontspant.

Annie Poelmans