Oorlogsliederen 17_04_2016

Voor het laatste klassiek concert was er het optreden van het kwartet “Les vois perdues”. Zij brachten oorlogsliederen over wereldoorlog één. Op een zeer mooie wijze bezongen zij der verschrikking van die oorlog en ook sommige mooie momenten die er toe waren. Peter Höste vertelde tussendoor over de oorlog en verklaarde de liederen op zo een enthousiaste manier dat men er niet genoeg van kreeg.
Zoals steeds was er nadien een korte receptie.
Er werd verteld dat in de toekomst de ochtendconcerten zouden verplaatst kunnen worden naar het nieuwe Gravenhof. De meeste aanwezigen zijn er echter van overtuigd dat die beter in het districtshuis zouden blijven.
Josée

René Bolens