Back to All Events

Open monumentendag 08_09_2019

Gilbert Van Schoonbeke wordt in 2019 500 jaar oud. Als urbanist en projectontwikkelaar heeft hij het gezicht van Antwerpen in de Gouden Eeuw (16de eeuw) in belangrijke mate bepaald. Antwerpen was toen een stuk kleiner. Wat nu de stadsrand is, was toen het platteland. Een landschap met hoeves, akkers, bos en lusthoven of buitenverblijven van de stedelijke adel en rijke burgerij. Een van deze lusthoven is kasteel Sorghvliedt. Het domein strekte zich uit tot aan het Schoonselhof. Een deel van het domein werd onteigend voor de bouw van Fort 8. Het is vandaag ook European Fortress Day en het Fort 8 is open.

Kasteel Sorghvliedt: Vertelling, gids en muziekensemble Cannamella om 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Fort 8: Rondleidingen met gids om 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uur