Antwerpen door het oog van de stadsgidsen 26_09_2016

Koen Raets verwelkomde de district schepenen  en collega’s en alle genodigden  op de voorstelling van het derde boek over Antwerpen  "door het oog van de stadsgidsen". Het boek is zeer belangrijk omdat naast de grote toeristische aantrekkingskracht van de koekestad een groot aandeel is besteed aan de verschillende districten die over zeer veel troeven beschikken in verband met de uitstraling op toeristisch vlak. Koen Raets bedankte alle medewerkers aan het boek o. a de Fortw8sters, de Heemkundige kring en het Nello en Patrache droomgemeenschap en de stadsgidsen zelf. Na zijn speech gaf Koen het woord aan stadschepen voor o.m. toerisme Koen Kennis die zeer trots was op zijn stadsgidsen die hij de ambassadeurs noemde van de stad.  Hij kondigde aan dat er zeer binnenkort een toeristisch fietsactieplan aankwam om zo Antwerpen op de internationale kaart te zetten als fietsvriendelijke stad. Hij benadrukte het belang van alle districten en sprak nog over het nieuwe beeld van Nello en Patrache dat op de handschoenmarkt voor de Kathedraal komt en zo  de link legt tussen het stadscentrum en Hoboken .Verder noemde hij het Schoonselhof onze eigen Pére-Lachaise en na nog andere anekdotes over ander bezienswaardigheden gaf hij het woord aan Rita Gruloos, de bezielster van het boek. Zij fietste spreekwoordelijk door alle districten van het boek. Het ganse boek voorstellen duurde wel erg lang waardoor de aandacht wel erg op de proef werd gesteld. Maar het boek is zeer mooi en interessant door zijn leuke beschrijvingen en prachtige foto’s van de bezienswaardigheden uit Hoboken en de vele andere districten van Antwerpen.
Josée

René Bolens