Week van de senior: Mr P and the Cadillacs 21_11_2018

In het kader van de week van de senior van dit jaar was de band “mr P and the Cadillacs” te gast in het Gildenhuis in Moretusburg.

Zij brachten uitsluitend nummers uit de jaren ‘50 en begin van de jaren ‘60, een repertoire dat zeer in de smaak viel bij het publiek.

De 7 muziekanten speelden met volle overgave en plezier, waardoor de temperatuur in de zaal snel steeg.

Enkelen waagden zich aan een jive.

De staande ovatie op het einde was zeer verdiend.

Vera Lauwers