Inhuldiging Belvedére 02_09_2017

Op zaterdag 2 september werden alle Hobokenaren uitgenodigd door het district om de lang verwachte vernieuwde Belvedère te komen bekijken. 
Onder begeleiding van twee prachtige vlinder feeën  werd het publiek tussen een zee van vuurtjes naar de voet van de heuvel gebracht. De districtsvoorzitter Kathelijne Toen
verwelkomde iedereen en zette de architecte van de Belvedère in de bloemen en benoemde haar als “Madame Belvedère” .
Vervolgens waren er toespraken van Marc Andries, de kabinetschef van minister-president Geert bourgeois minister van onroerend erfgoed. Daarna sprak Rob Van de Velde Schepen voorruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed
Caroline Bastiaens , schepen voor cultuur, economie, stads-en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten kwam als laatste spreker aan bod en zoals de vorige
sprekers was ze er fier op dat dit mooie monument terug in ere herstelt was en ter beschikking staat voor de Hobokenaren. Na dit alles volgde er een mooi lichtspektakel met prachtig muziek en baadde  de Belvedère in felle kleuren. Vanaf nu mocht iedereen die het wou  het mooie monument aan de buitenkant gaan bekijken, de deuren blijven echter nog dicht tot op openmonumentendag. De avond eindigde met  prachtig   vuurwerk en een receptie voor iedereen aangeboden door het district.

Josée

René Bolens